راهنمای جامع تشکیل و ثبت شرکت با مسؤولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود معمولا بیشترین درخواست های ثبت در ایران و جهان را دارد. چون شرایط ثبت و اداره شرکت با مسئولیت محدود به نسبت آسانتر و برای کسب و کارهای خانوادگی و کوچک تا متوسط مناسبتر می‌باشد.

مشاوره خدمات ثبت تخصصی و بین المللی

برای اطلاع از آخرین تغییرات ثبت شرکت، برند، کارت بازرگانی داخل و خارج ایران با ما در تماس باشید.

مزایای ثبت شرکت با مسؤولیت محدود

چالش‌های پیش روی شرکت با مسؤولیت محدود

بعضی از افراد به دلیل کالا یا خدمات اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود می کنند‌ . این گونه افراد برای خود و برای شرکت خود نامی را انتخاب می کنند. آنها فکر می کنند که کسی نمی تواند نام شرکت آنها را بردارد ،اما اشتباه می کنند. اگر بخواهیم کسی  اسم شرکت  را بردارد،باید آن را ثبت کنیم. اول از همه باید با شرکت آشنا شویم. شرکت یعنی چند شخص جمع  شوند، با هدف های تجاری و سود زایی که به این کار شرکت می گویند. شریک شدن یک نفر برای اهداف از قبل تعیین می شود.

شرکت ها دو نوع هستن مدنی و تجاری. شرکت های تجاری سود زیادی دارند ولی شرکت های مدنی تجاری بوده و سود زیادی ندارد. به جز تجارت و سود زایی بین شرکت های مدنی و تجاری اختلاف های زیادی وجود دارد، که این شرکتها را از هم متمایز می کند. شرکت های تجاری حتماً باید ثبت شوند. اما شرکت های مدنی نیازی به ثبت شدن ندارند.

به چه دلیل باید شرکت خود را ثبت کنیم؟

ثبت شرکت با مسئولیت محدود ایجاد یک قرارداد تجاری است، توجه داشته باشید چند بار اتفاق  می‌افتد، تا افراد به طور مشخص می توانند فعالیت کنند. طبق قانون تجارت ثبت شرکت تجاری لازم و ضروری است. اگر مدیران شرکتها از قانون پیروی نکنند، با استفاده از قانون می‌ شود آن شرکت را پلمپ کرد.

ثبت شرکت، آثار و نتایج مهمی برای شما دارد، که در مقاله گروه تخصصی ثبت شرکت ماهان به آن‌ها اشاره می کنیم. با ثبت شرکت، شرکت شما معتبر می شود.

با ثبت شرکت،حقوق  کارمندان مشخص می شود.افراد با این کار میل بیشتری به همکاری با شما خواهند داشت.

برای ایجاد این کار باید مقررات لازم انجام شود.اگر کسی بخواهد با شما معامله کند یا قرارداد ببندد ،باید قدرت و توانایی و سرمایه شما را بداند.با ثبت شرکت تمام این اطلاعات کامل  ثبت می شود.به همین دلیل ثبت شرکت اهمیت بسیار بالایی دارد.

مدارک-لازم-برای-ثبت-شرکت-با-مسئولیت-محدود

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسؤولیت محدود

مراحل-ثبت-شرکت-با-مسئولیت-محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در چند گام

مشاوره خدمات ثبت تخصصی و بین المللی

برای اطلاع از آخرین تغییرات ثبت شرکت، برند، کارت بازرگانی داخل و خارج ایران با ما در تماس باشید.

مزایای ثبت شرکت با مسؤولیت محدود

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نکات مهم ثبت شرکت با مسئولیت محدود

پیش از ثبت شرکت با مسؤولیت محدود توجه کنید
⦁ شرکا نباید کمتر از دو نفر باشد
⦁ هر شریک باید دست کم به میزان ۱ درصد از سهام شرکت داشته باشند
⦁ دقت کنید شریک بدون سهام در شرکت امکان ندارد. (کمینه به میزان ۱ درصد)
⦁ جمع سهم الشرکه اعضا باید 100 درصد باشد
⦁ از نوشتن نام احدی از شرکا در اسم شرکت خودداری شود. ( مگر آن شخص پرداخت تمام بدهیها و انجام تعهدات شرکت را به عهده بگیرد)
⦁ تا زمانی که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با مسئولیت محدود، پرداخت نشود شرکت تشکیل نمی شود. کافی است مدیرعامل در شرکت نامه (یا سند دیگری) دریافت کل سهم را اقرار و امضا نماید
⦁ ارزش ریالی سهم الشرکه غیر نقدی باید در شرکت نامه نوشته و احصا شود
⦁ پس از تعیین ارزش ریالی سهم الشرکه غیر نقدی و ثبت آن در شرکتنامه، همه شرکا ارزش تعیین شده شرکت با مسئولیت محدود را با امضای شرکت نامه می پذیرند
⦁ در شرکت با مسؤولیت محدود سهم الشرکه همانند سهمهای بانام یا بینام قابل انتقال نیست. شرط انتقال سهم الشرکه (خرید با فروش به دیگر شرکا یا افراد تازه که وارد به شرکت می شوند)، رضایت کتبی شرکای دارای دست کم سه چهارم سرمایه شرکت است.
⦁ داد و ستد سهم الشرکه در شرکت با مسؤولیت محدود با تنظیم سند رسمی انتقال انجام پذیر است
⦁ مدیران شرکت با مسؤولیت محدود را میان شرکا یا بیرون شرکت با دوره مدیریت محدود یا همیشگی می توان برگزید
⦁ مدیران شرکت در برابر اداره همه امور شرکت اختیار دارند؛ مگر اینکه در شرکت‌نامه شروط دیگری توافق شده باشد
⦁ برای گرفتن تصمیمات مهم در شرکت با مسؤولیت محدود (از جمله تغییر اساسنامه و سرمایه ثبت شده)، حضور و رضایت کتبی شرکایی که دارای بیش از نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ لازم است. اگر در نخستین مجمع عمومی اکثریت شرکای دارنده بیش از نیم سهام محقق نشد؛ در مجمع آینده باید همه شرکا دعوت شوند. در این مرحله تصمیمگیری نیز حضور و رضایت اکثریت شرکا بایسته است.
⦁ میزان حق رای شرکا و سود و زیان به دست آمده به اندازه سهم آنهاست، مگر اینکه در شرکت‌نامه روش دیگری توافق شده باشد
⦁ اگر شمار شرکا دست کم ۱۲ نفر باشد. تشکیل هیأت نظار الزامی می شود
⦁ هیأت نظار از میان شرکایی که عضو هیئت مدیره نیستند انتخاب می شوند و سه نفر هستند
⦁ هیئت نظار دست کم سالی یک بار باید مجمع عمومی را تشکیل دهند
⦁ هیچکدام از شرکا را نمیتوان مجبور کرد که سهم الشرکه خود را کاهش یا افزایش دهند.
⦁ با تصویب مجمع عمومی می توان درصد معینی از سود شرکت را به جای تقسیم کردن میان شرکا، به عنوان سرمایه احتیاطی شرکت انباشته کنند
⦁ با تصویب مجمع عمومی می توان سرمایه انباشته شرکت را به سرمایه درگردش وارد کرد. این افزایش سرمایه به نسبت سهام شرکا تقسیم می شود.
⦁ پس از ثبت شرکت باید در موعد مقرر برای گرفتن دفاتر قانونی شرکت اقدام شود
⦁ اگر همه موارد لازم در شرکت نامه آورده و توافق شده باشد؛ تنظیم اساسنامه دیگر لازم نیست. مواردی که در هر سال فعالیت ممکن است به صورت متناوب تغییر کند در شرکت با مسئولیت محدود، می توان در اساسنامه گنجانده شود
⦁ به عنوان مثال در اساسنامه میتوان توافق کرد که سرمایه شرکت با پذیرش شرکای جدید قابل افزایش باشد یا بتوان از سرمایه شرکت برداشت کرد و آن را کاهش داد که در این صورت باید کمینه سرمایه شرکت را توافق کنند. با این حال میزان کمینه سرمایه شرکت نباید کمتر از یک دهم سرمایه اولیه باشد

چه کسانی نمی توانند به عنوان هیئت مدیره و مدیران انتخاب شوند

  • توجه داشته باشین افرادی که برای آن ها میزان ورشکستگی صادر شده است و ورشکسته شده اند.
  • افرادی که دارای  سابقه  مثلا زندان دارند.
  • افراد زیر ۱۸ سال به هیچ عنوان نمی توانند، به عنوان هیئت مدیره انتخاب شوند.

سرمایه کل شرکت به سهام، یا قطعات سهام تقسیم می شود. مسئولیت مدنی، مربوط به حقوقی است، که از حقوق تجاری متمایز است. یکی از رایج ترین  شرکت های بازرگانی، در کشور ما تجارت است. برای که هر کدام قوانین خاصی مطرح شده است. در این نوع از شرکت ها حداقل شریک ها باید دو نفر باشند. اگر کمتر از دو نفر باشند ثبت انجام نمی شود. اگر بیشتر شود مشکلی ندارد، و میزان هر یک از شریک ها باید کاملا مشخص شود. شرکت با مسئولیت محدود حداقل چهار روز زمان میبرد.

در نهایت اینکه

ثبت شرکت با مسئولیت محدود سخت و زمانبر است در نتیجه به تجربه زیادی نیاز دارد.انتخاب مجموعه با سابقه و درخشان در این امور است.شرکت ثبت تخصصی ماهان با تجربه های باور نکردنی با چندین سال تجربه در این امور می تواند،بهترین گزینه برای شما باشد.علاوه بر این موارد، شرکت های دیگری نیز وجود دارند،که ما در ادامه به معرفی آن ها خواهیم پرداخت.

ثبت شرکت از هر جا که باشد، باید مدارک شرکت تکمیل باشد. نیازمند تجربه کافی است، گروه تخصصی ثبت شرکت ماهان در این زمینه می تواند به شما کمک زیادی کند. اگر نیاز به مشاوره دارید،می توانید با شرکت ماهان تماس بگیرید.

 

رضایت مشتری

سوالات متداول

بین دو یا چند نفر برای امور تجاری

سرمایه آن به سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان به مبلغ اسمی سهام است.

دو یا چند نفر در صورت نبود دارایی برای قرض های شرکا مسئولند.

محتوای تغییر وضعیت